0,8960 zł
0,22% 0,0020 zł
Milkiland N.V. (MLK)

Wyniki finansowe - MILKILAND

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 36 916 37 549 31 005 34 941
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 3 613 -2 456 1 856 -2 425
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 117 1 107 2 748 -12 214
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 183 288 3 041 -12 184
Amortyzacja (tys.) 2 093 2 642 1 424 4 202
EBITDA (tys.) 5 706 186 3 280 1 777
Aktywa (tys.) 170 595 167 507 153 468 160 415
Kapitał własny (tys.)* 4 279 4 449 636 11 692
Liczba akcji (tys. szt.) 31 250,000 31 250,000 31 250,000 31 250,000
Zysk na akcję (zł) 0,038 0,009 0,097 -0,390
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,137 0,142 0,020 0,374
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej