pb.pl

Opera Tutus-plus (Opera SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

OPE33

Wartość jednostki: 13,59 zł
Aktywa: 108 875 000 zł
Max 1R: 13,60 zł
Min 1R: 13,05 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie korporacyjne
Towarzystwo: OPERA TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie korporacyjne
1D 13,59 0,00% -0,01%
7D 13,58 0,07% 0,03%
1M 13,52 0,52% 0,28%
3M 13,39 1,49% 1,20%
6M 13,42 1,27% 0,35%
1R 13,05 4,14% 1,02%
3L 12,43 9,33% 4,71%
YTD 13,36 1,72% 0,62%

Najlepsze fundusze dłużne polskie korporacyjne