Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz z ochroną kapitału. Stosuje strategię zabezpieczenia portfela, w której udział akcji i instrumentów dłużnych jest tak dobierany, aby uniknąć spadku wartości jednostki w ciągu każdego okresu rozliczeniowego (42 miesiące) poniżej 100% jej wartości z pierwszego dnia danego okresu. Do 100% aktywów może być inwestowane w instrumenty dłużne, a do 50% w instrumenty udziałowe dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych. Bieżący okres rozliczeniowy to 17.08.2015 r. - 15.02.2019 r.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 14,07 zł
Najgorszy wynik: 9,99 zł