pb.pl
1,2000 zł
-6,25% -0,0800 zł
2intellect.com S.A. (2IT)

Wyniki finansowe - 2INTELLECT

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 257 237 248 -113
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -5 -33 -43 -140
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -5 -33 -43 -34
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -5 -33 -43 -34
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -5 -33 -43 -140
Aktywa (tys. zł) 745 703 668 552
Kapitał własny (tys. zł)* 585 552 509 475
Liczba akcji (tys. szt.) 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000
Zysk na akcję (zł) -0,002 -0,015 -0,020 -0,015
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,266 0,251 0,232 0,216
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej