7,4400 zł
1,92% 0,1400 zł
4fun Media SA (4FM)

Informacje o spółce - 4FUNMEDIA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa działa na rynku medialno-marketingowym zarządzając interaktywną platformą produkującą i dystrybuującą treści wideo poprzez telewizję (tematyczne kanały 4FUN.TV, 4FUN DANCE oraz GOLD HITS), telefonię komórkową, platformy IPTV, internet oraz autorskie rozwiązania typu second screen (aplikacja 4FUN APP). Grupa zajmuje się również produkcją reklam, reklamą zewnętrzną (sieć ekranów typu digital signage), jest również obecna w obszarze e-commerce oraz digital content.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Stawki 2A
Kod: 00-193
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 4193100
Fax:
Internet: www.4funmedia.pl
Email: marketing@4funmedia.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: 4Fun Media SA
Prezes:
Sektor: radio i telewizja
EKD: działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Liczba akcji: 4 119 374
Zatrudnienie:
  • 4 (2010r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Pro Audyt sp. z o.o.
NIP: 9512085470
KRS: 0000235128
EKD: 59,11
Ticker GPW: 4FM
ISIN: PL4FNMD00013

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 30 648 142,56 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 4 119 374 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 981 481
Liczba głosów na WZA: 4 119 374 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,38%
Kapitał akcyjny: 4 119 374,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 981 481
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,69%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 27,62%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Stokowski Dariusz poprzez Epicom Ltd. 2 702 939 (65,62%) 2 702 939 (66,82%) 2021-02-01 -
Value FIZ Subfundusz 1 278 542 (6,76%) 278 542 (6,87%) 2018-04-26 KRC, RMK, HRS, SGN,
4Fun Media SA 74 458 (1,81%) 74 458 (0,00%) 2019-03-11 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2005-05-17 19 565
1 956 500,00
100,00 100,00 19 565
1 956 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-06-02
2010-12-20
seria B - subskrypcja prywatna 2005-06-02 4 700
100,00 24 265
2 426 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-08-22
2010-12-20
seria C - subskrypcja prywatna 2006-10-24 8 370
100,00 32 635
3 263 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-12
2010-12-20
zmiana firmy z 4fun.tv SA na 4fun Media SA 2006-11-14

KDPW:
KRS:
GPW:

2006-10-24
split 1:100 2007-01-04
1,00 3 263 500
3 263 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2010-04-01 800 000
14 400 000,00
1,00 18,00 4 063 500
4 063 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-08
2010-12-20
seria E - subskrypcja prywatna 2016-01-25 55 874
1,00 4 119 374
4 119 374,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-11-22
2017-04-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-06-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2018-06-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2017-10-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2017-10-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2013-05-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2013-05-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2012-05-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,75 zł
2012-04-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,75 zł
2011-06-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,17 zł
2011-05-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,17 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Parafiniuk Aneta Członek Zarządu 2011-03-03 -
Misiak Tomasz Członek Zarządu 2017-06-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kubacki Cezary Członek RN 2017-06-29 -
Kliniewski Wojciech Członek RN 2018-02-27 -
Bieńkowski Wojciech Członek RN 2019-06-24 -
Grygiel Grzegorz Członek RN 2019-10-18 ARTERIA - Przewodniczący RN
Kunysz Rafał Członek RN 2021-06-30 -