pb.pl
4,8000 zł
1,48% 0,0700 zł
4fun Media SA (4FM)

Wyniki finansowe - 4FUNMEDIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 13 904 12 930 19 112 11 330
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 273 -1 244 394 -1 757
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 397 -1 632 -12 464 -1 394
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 117 -1 172 -10 652 -898
Amortyzacja (tys. zł) 1 279 1 310 1 795 1 726
EBITDA (tys. zł) 6 66 2 189 -31
Aktywa (tys. zł) 73 069 74 995 73 845 70 526
Kapitał własny (tys. zł)* 39 498 38 326 27 673 26 775
Liczba akcji (tys. szt.) 4 119,374 4 119,374 4 119,374 4 119,374
Zysk na akcję (zł) -0,271 -0,284 -2,586 -0,218
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,588 9,304 6,718 6,500
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej