pb.pl
4,8500 zł
-4,90% -0,2500 zł
4fun Media SA (4FM)

Wyniki finansowe - 4FUNMEDIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2010 IV Q 2010 I Q 2011 II Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 434 5 660 4 475 7 139
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 238 1 942 1 314 3 268
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 188 1 968 1 612 3 611
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 962 1 617 1 303 2 897
Amortyzacja (tys. zł) 314 321 316 376
EBITDA (tys. zł) 1 552 2 263 1 630 3 644
Aktywa (tys. zł) 0 38 045 39 731 39 245
Kapitał własny (tys. zł)* 0 32 972 34 274 32 443
Liczba akcji (tys. szt.) 3 263,500 4 063,500 4 063,500 4 063,500
Zysk na akcję (zł) 0,295 0,398 0,321 0,713
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 8,114 8,435 7,984
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej