pb.pl
4,6000 zł
-0,86% -0,0400 zł
4fun Media SA (4FM)

Wyniki finansowe - 4FUNMEDIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 15 047 12 855 21 635 12 894
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 008 1 527 2 030 -399
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 683 1 135 1 957 -472
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 115 732 2 318 -167
Amortyzacja (tys. zł) 695 716 827 1 151
EBITDA (tys. zł) 4 703 2 243 2 857 752
Aktywa (tys. zł) 56 172 59 522 64 206 63 767
Kapitał własny (tys. zł)* 37 745 38 476 40 972 40 615
Liczba akcji (tys. szt.) 4 119,374 4 119,374 4 119,374 4 119,374
Zysk na akcję (zł) 0,756 0,178 0,563 -0,041
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,163 9,340 9,946 9,860
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej