pb.pl
4,6500 zł
0,00% 0,0000 zł
4fun Media SA (4FM)

Wyniki finansowe - 4FUNMEDIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 9 393 8 155 12 063 9 615
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 543 -681 1 180 1 029
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 518 -710 1 183 1 010
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 418 -562 1 091 826
Amortyzacja (tys. zł) 963 910 870 783
EBITDA (tys. zł) 1 506 229 2 050 1 812
Aktywa (tys. zł) 43 461 42 010 41 663 41 323
Kapitał własny (tys. zł)* 28 974 28 655 29 685 30 510
Liczba akcji (tys. szt.) 4 063,500 4 063,500 4 119,374 4 119,374
Zysk na akcję (zł) 0,103 -0,138 0,265 0,201
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,130 7,052 7,206 7,407
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej