pb.pl
5,0000 zł
1,63% 0,0800 zł
4fun Media SA (4FM)

Wyniki finansowe - 4FUNMEDIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2012 IV Q 2012 I Q 2013 II Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 037 10 622 8 082 8 215
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 101 3 633 1 874 2 249
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 187 3 746 1 988 2 285
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 947 3 035 1 604 1 830
Amortyzacja (tys. zł) 600 671 735 832
EBITDA (tys. zł) 1 701 4 304 2 609 3 081
Aktywa (tys. zł) 0 40 777 42 949 35 494
Kapitał własny (tys. zł)* 0 36 649 38 253 30 047
Liczba akcji (tys. szt.) 4 063,500 4 063,500 4 063,500 4 063,500
Zysk na akcję (zł) 0,233 0,747 0,395 0,450
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 9,019 9,414 7,394
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej