pb.pl
5,0000 zł
1,63% 0,0800 zł
4fun Media SA (4FM)

Wyniki finansowe - 4FUNMEDIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2011 IV Q 2011 I Q 2012 II Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 331 7 963 6 161 9 304
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 842 3 118 1 750 3 290
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 298 3 462 1 919 3 485
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 054 2 778 1 556 2 811
Amortyzacja (tys. zł) 424 430 468 546
EBITDA (tys. zł) 1 266 3 548 2 218 3 836
Aktywa (tys. zł) 0 41 086 42 053 38 336
Kapitał własny (tys. zł)* 0 35 974 37 431 32 936
Liczba akcji (tys. szt.) 4 063,500 4 063,500 4 063,500 4 063,500
Zysk na akcję (zł) 0,259 0,684 0,383 0,692
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 8,853 9,212 8,105
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej