2,8550 zł
3,25% 0,0900 zł
MADMIND STUDIO SA (MMS)

Wyniki finansowe - MADMIND

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 576 638 1 711 1 530
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -259 -146 397 567
Zysk (strata) brutto (tys.) -261 -217 507 754
Zysk (strata) netto (tys.)* -261 -222 479 712
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -259 -146 397 567
Aktywa (tys.) 6 463 6 284 6 804 7 542
Kapitał własny (tys.)* 6 120 5 898 6 378 7 090
Liczba akcji (tys. szt.) 11 998,000 11 998,000 11 998,000 11 998,000
Zysk na akcję (zł) -0,022 -0,018 0,040 0,059
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,510 0,492 0,532 0,591
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej