2,8550 zł
3,25% 0,0900 zł
MADMIND STUDIO SA (MMS)

Wyniki finansowe - MADMIND

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 954 923 637 591
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 253 276 2 -29
Zysk (strata) brutto (tys.) 248 278 -7 -36
Zysk (strata) netto (tys.)* 209 209 -7 -36
Amortyzacja (tys.) 4 18 2 3
EBITDA (tys.) 257 294 4 -26
Aktywa (tys.) 6 445 6 833 6 763 6 721
Kapitał własny (tys.)* 6 249 6 459 6 417 6 381
Liczba akcji (tys. szt.) 224,000 224,000 11 998,000 11 998,000
Zysk na akcję (zł) 0,933 0,934 -0,001 -0,003
Wartość księgowa na akcję (zł) 27,899 28,833 0,535 0,532
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej