2,8550 zł
3,25% 0,0900 zł
MADMIND STUDIO SA (MMS)

Wyniki finansowe - MADMIND

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 690 682
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 96 271
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 96 264
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 87 240
Amortyzacja (tys.) 0 3 3
EBITDA (tys.) 0 99 274
Aktywa (tys.) 3 402 3 545 6 360
Kapitał własny (tys.)* 3 243 3 351 6 120
Liczba akcji (tys. szt.) 224,000 224,000 224,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,390 1,070
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,480 14,959 27,323
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej