1,0650 zł
0,00% 0,0000 zł
ABS Investment SA (AIN)

Wyniki finansowe - ABSINVEST

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 107 173
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -116 -112 -122 -189
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 103 -2 615 -1 429 -245
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 464 -2 638 -1 226 -437
Amortyzacja (tys.) 0 0 3 0
EBITDA (tys.) -116 -112 -119 -189
Aktywa (tys.) 23 637 20 034 19 229 18 327
Kapitał własny (tys.)* 17 451 14 140 10 783 9 981
Liczba akcji (tys. szt.) 8 000,000 8 000,000 8 000,000 8 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,308 -0,330 -0,153 -0,055
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,181 1,768 1,348 1,248
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej