1,0650 zł
0,00% 0,0000 zł
ABS Investment SA (AIN)

Wyniki finansowe - ABSINVEST

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2014 III Q 2014 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 316 342 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -153 -32 -95 -147
Zysk (strata) brutto (tys.) -51 -2 003 -957 -6 928
Zysk (strata) netto (tys.)* -92 -1 563 -763 -5 883
Amortyzacja (tys.) -1 0 1 0
EBITDA (tys.) -154 -32 -94 -147
Aktywa (tys.) 23 735 22 107 26 333 19 982
Kapitał własny (tys.)* 20 443 17 902 19 794 13 911
Liczba akcji (tys. szt.) 8 000,000 8 000,000 8 000,000 8 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,011 -0,195 -0,095 -0,735
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,555 2,238 2,474 1,739
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej