1,0650 zł
0,00% 0,0000 zł
ABS Investment SA (AIN)

Wyniki finansowe - ABSINVEST

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 494 359 374 165
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 76 -52 -106 -216
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 050 3 529 -2 428 -1 731
Zysk (strata) netto (tys.)* 792 2 773 -1 794 -1 442
Amortyzacja (tys.) 10 10 10 13
EBITDA (tys.) 86 -42 -96 -203
Aktywa (tys.) 23 645 27 212 24 411 23 028
Kapitał własny (tys.)* 20 173 23 093 21 202 19 921
Liczba akcji (tys. szt.) 8 000,000 8 000,000 8 000,000 8 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,099 0,347 -0,224 -0,180
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,522 2,887 2,650 2,490
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej