0,9300 zł
-3,73% -0,0360 zł
ABS Investment SA (AIN)

Wyniki finansowe - ABSINVEST

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2012 III Q 2012 IV Q 2012 I Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 353 608 461 447
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 -218 1 084 111
Zysk (strata) brutto (tys.) -437 2 371 -947 848
Zysk (strata) netto (tys.)* -391 2 249 -776 575
Amortyzacja (tys.) 0 0 10 10
EBITDA (tys.) 0 -218 1 094 121
Aktywa (tys.) 16 723 19 281 18 419 22 493
Kapitał własny (tys.)* 15 276 16 383 15 358 18 881
Liczba akcji (tys. szt.) 4 900,000 4 900,000 4 900,000 4 900,000
Zysk na akcję (zł) -0,080 0,459 -0,158 0,117
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,118 3,343 3,134 3,853
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej