0,9000 zł
-10,00% -0,1000 zł
ABS Investment SA (AIN)

Wyniki finansowe - ABSINVEST

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2011 I Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 867 475
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 17 171
Zysk (strata) netto (tys.)* 18 116
Amortyzacja (tys.) 0 0
EBITDA (tys.) 0 0
Aktywa (tys.) 10 808 12 028
Kapitał własny (tys.)* 10 135 10 250
Liczba akcji (tys. szt.) 4 900,000 4 900,000
Zysk na akcję (zł) 0,004 0,024
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,068 2,092
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej