pb.pl
2,1000 zł
-17,32% -0,4400 zł
Acrebit S.A. (ACR)

Wyniki finansowe - ACREBIT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2012 II Q 2013 III Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 364 711 1 473
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 44 0 223
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 36 115 202
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 28 86 151
Amortyzacja (tys. zł) 10 0 13
EBITDA (tys. zł) 54 0 236
Aktywa (tys. zł) 1 218 2 537 3 244
Kapitał własny (tys. zł)* 953 2 200 2 351
Liczba akcji (tys. szt.) 1 650,000 2 775,000 2 775,000
Zysk na akcję (zł) 0,017 0,031 0,054
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,578 0,793 0,847
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej