0,8480 zł
2,17% 0,0180 zł
Acartus SA (ACA)

Wyniki finansowe - ACARTUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 051 907 907 975
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 188 33 3 84
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 185 36 -1 68
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 170 32 -15 57
Amortyzacja (tys. zł) 31 33 34 18
EBITDA (tys. zł) 219 66 37 102
Aktywa (tys. zł) 2 189 2 032 2 232 1 925
Kapitał własny (tys. zł)* 1 145 1 177 1 495 1 214
Liczba akcji (tys. szt.) 7 499,000 7 499,000 7 499,000 7 499,000
Zysk na akcję (zł) 0,023 0,004 -0,002 0,008
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,153 0,157 0,199 0,162
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej