29,9000 zł
-0,33% -0,1000 zł
AC SA (ACG)

Wyniki finansowe - ACAUTOGAZ

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 66 174 59 920 65 572 68 350
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 9 339 7 925 8 525 5 703
Zysk (strata) brutto (tys.) 8 627 9 321 6 487 6 630
Zysk (strata) netto (tys.)* 7 624 8 140 6 280 6 436
Amortyzacja (tys.) 3 047 3 029 3 046 2 976
EBITDA (tys.) 12 386 10 954 11 571 8 679
Aktywa (tys.) 280 403 286 557 239 343 223 174
Kapitał własny (tys.)* 158 232 166 372 137 652 144 088
Liczba akcji (tys. szt.) 10 073,683 10 073,683 9 198,683 9 198,683
Zysk na akcję (zł) 0,757 0,808 0,683 0,700
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,707 16,516 14,964 15,664
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej