29,9000 zł
-0,33% -0,1000 zł
AC SA (ACG)

Wyniki finansowe - ACAUTOGAZ

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 62 148 62 796 74 903 70 610
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 8 431 10 053 14 616 10 329
Zysk (strata) brutto (tys.) 8 016 10 098 13 955 10 152
Zysk (strata) netto (tys.)* 7 026 8 676 11 743 8 914
Amortyzacja (tys.) 3 118 3 171 3 200 3 221
EBITDA (tys.) 11 549 13 224 17 816 13 550
Aktywa (tys.) 216 212 213 288 211 175 213 101
Kapitał własny (tys.)* 141 422 129 951 141 694 150 608
Liczba akcji (tys. szt.) 10 073,683 10 073,683 10 073,683 10 073,683
Zysk na akcję (zł) 0,697 0,861 1,166 0,885
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,039 12,900 14,066 14,951
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej