29,9000 zł
-0,33% -0,1000 zł
AC SA (ACG)

Wyniki finansowe - ACAUTOGAZ

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 50 884 57 770 53 626 44 016
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 8 452 8 743 7 918 4 658
Zysk (strata) brutto (tys.) 8 563 8 314 7 795 3 944
Zysk (strata) netto (tys.)* 6 955 7 121 6 537 3 501
Amortyzacja (tys.) 2 790 2 898 2 965 2 910
EBITDA (tys.) 11 242 11 641 10 883 7 568
Aktywa (tys.) 205 522 207 351 204 326 205 870
Kapitał własny (tys.)* 139 400 124 358 130 895 134 396
Liczba akcji (tys. szt.) 10 073,683 10 073,683 10 073,683 10 073,683
Zysk na akcję (zł) 0,690 0,707 0,649 0,348
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,838 12,345 12,994 13,341
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej