pb.pl
0,3160 zł
-9,71% -0,0340 zł
Platynowe Inwestycje S.A. (PIW)

Wyniki finansowe - PLATYNINW

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 1 375 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -870 77 495 -37
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -870 76 495 -37
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -871 76 495 -37
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -870 77 495 -37
Aktywa (tys. zł) 1 142 1 023 339 299
Kapitał własny (tys. zł)* 914 990 268 231
Liczba akcji (tys. szt.) 7 011,176 7 011,176 4 365,000 970,000
Zysk na akcję (zł) -0,124 0,011 0,113 -0,038
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,130 0,141 0,061 0,238
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej