pb.pl
3,4200 zł
-1,16% -0,0400 zł
Platynowe Inwestycje S.A. (PIW)

Wyniki finansowe - PLATYNINW

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -49 -51 -67 -58
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -49 -51 -68 -59
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -51 -51 -68 -59
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -49 -51 -67 -58
Aktywa (tys. zł) 30 6 14 73
Kapitał własny (tys. zł)* -33 -84 -152 -211
Liczba akcji (tys. szt.) 7 000,000 7 000,000 7 000,000 7 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,007 -0,007 -0,010 -0,008
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,005 -0,012 -0,022 -0,030
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej