0,9600 zł
0,00% 0,0000 zł
Adiuvo Investment S.A. (ADV)

Wyniki finansowe - ADIUVO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 120 104 261 102
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 4 696 -1 058 -4 241 -4 221
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 262 -1 662 -3 455 -7 859
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 459 -567 -2 940 -6 775
Amortyzacja (tys.) -272 91 95 95
EBITDA (tys.) 4 424 -967 -4 146 -4 126
Aktywa (tys.) 56 612 59 044 56 533 53 761
Kapitał własny (tys.)* 241 367 -3 938 -7 649
Liczba akcji (tys. szt.) 13 174,346 13 174,346 13 174,346 13 174,346
Zysk na akcję (zł) 0,111 -0,043 -0,223 -0,514
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,018 0,028 -0,299 -0,581
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej