0,9600 zł
0,00% 0,0000 zł
Adiuvo Investment S.A. (ADV)

Wyniki finansowe - ADIUVO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 525 172 80 232
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -6 314 -1 587 -15 710 -1 305
Zysk (strata) brutto (tys.) -4 611 -1 055 -16 617 -2 724
Zysk (strata) netto (tys.)* -6 746 -1 036 -13 382 -4 379
Amortyzacja (tys.) 511 104 99 101
EBITDA (tys.) -5 803 -1 483 -15 611 -1 204
Aktywa (tys.) 67 645 74 365 57 739 55 676
Kapitał własny (tys.)* 18 338 19 643 6 447 2 024
Liczba akcji (tys. szt.) 13 174,346 13 174,346 13 174,346 13 174,346
Zysk na akcję (zł) -0,512 -0,079 -1,016 -0,332
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,392 1,491 0,489 0,154
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej