pb.pl
2,4200 zł
1,68% 0,0400 zł
Satis Group SA (STS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SATIS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 509 416 1 488 617
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -188 -147 1 065 293
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -183 -143 941 293
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -183 -143 941 293
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 7
EBITDA (tys. zł) -188 -147 1 065 300
Aktywa (tys. zł) 1 300 1 167 2 091 2 309
Kapitał własny (tys. zł)* -271 614 -271 757 -270 816 -270 523
Liczba akcji (tys. szt.) 11 635,281 11 635,281 11 635,281 11 635,281
Zysk na akcję (zł) -0,016 -0,012 0,081 0,025
Wartość księgowa na akcję (zł) -23,344 -23,356 -23,275 -23,250
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej