0,4960 zł
-0,20% -0,0010 zł
Satis Group SA (STS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SATIS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 443 402 509 416
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -82 82 -188 -147
Zysk (strata) brutto (tys.) -8 155 85 -183 -143
Zysk (strata) netto (tys.)* -8 156 85 -183 -143
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -82 82 -188 -147
Aktywa (tys.) 1 142 1 300 1 300 1 167
Kapitał własny (tys.)* -271 516 -271 431 -271 614 -271 757
Liczba akcji (tys. szt.) 11 635,281 11 635,281 11 635,281 11 635,281
Zysk na akcję (zł) -0,701 0,007 -0,016 -0,012
Wartość księgowa na akcję (zł) -23,336 -23,328 -23,344 -23,356
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej