12,0000 zł
-2,04% -0,2500 zł
Agora SA (AGO)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - AGORA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 331 010 295 815 326 880 363 483
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -30 465 -4 987 669 14 578
Zysk (strata) brutto (tys.) -26 511 32 738 20 959 -18 283
Zysk (strata) netto (tys.)* -31 406 32 564 6 958 -14 197
Amortyzacja (tys.) 38 601 40 676 44 115 44 162
EBITDA (tys.) 8 136 35 689 44 784 58 740
Aktywa (tys.) 1 793 073 2 142 900 2 083 968 2 084 972
Kapitał własny (tys.)* 674 123 706 581 713 533 699 285
Liczba akcji (tys. szt.) 46 580,831 46 580,831 46 580,831 46 580,831
Zysk na akcję (zł) -0,674 0,699 0,149 -0,305
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,472 15,169 15,318 15,012
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej