12,0000 zł
-2,04% -0,2500 zł
Agora SA (AGO)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - AGORA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 351 648 253 091 261 856 267 162
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 24 093 -22 713 -11 783 139
Zysk (strata) brutto (tys.) 26 746 -34 890 -14 009 -28 245
Zysk (strata) netto (tys.)* 22 109 -31 804 -15 958 -23 490
Amortyzacja (tys.) 41 453 39 722 39 673 40 141
EBITDA (tys.) 65 546 17 009 27 890 40 280
Aktywa (tys.) 1 921 256 1 859 559 1 849 448 1 822 613
Kapitał własny (tys.)* 774 355 742 551 726 593 703 103
Liczba akcji (tys. szt.) 46 580,831 46 580,831 46 580,831 46 580,831
Zysk na akcję (zł) 0,475 -0,683 -0,343 -0,504
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,624 15,941 15,599 15,094
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej