12,0000 zł
-2,04% -0,2500 zł
Agora SA (AGO)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - AGORA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 Q 0000 II Q 1998 IV Q 1998
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 277 587 218 961 0 160 554
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 47 541 49 101 0 43 302
Zysk (strata) brutto (tys.) 45 448 57 186 0 49 926
Zysk (strata) netto (tys.)* 38 080 46 630 0 26 148
Amortyzacja (tys.) 2 578 2 578 0 15 240
EBITDA (tys.) 50 119 51 679 0 58 542
Aktywa (tys.) 1 446 284 1 047 429 373 573 416 734
Kapitał własny (tys.)* 1 124 690 839 150 160 979 166 065
Liczba akcji (tys. szt.) 56 757,525 56 757,525 0,000 0,000
Zysk na akcję (zł) 0,671 0,822
Wartość księgowa na akcję (zł) 19,816 14,785
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej