12,0000 zł
-2,04% -0,2500 zł
Agora SA (AGO)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - AGORA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 224 356 145 952 201 815 266 459
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -34 487 -49 511 -27 576 11 143
Zysk (strata) brutto (tys.) -42 873 -58 480 -13 441 -4 777
Zysk (strata) netto (tys.)* -28 814 -56 280 -9 214 -1 183
Amortyzacja (tys.) 41 047 41 446 39 791 38 689
EBITDA (tys.) 6 560 -8 065 12 215 49 832
Aktywa (tys.) 2 018 298 1 973 696 1 942 254 1 916 322
Kapitał własny (tys.)* 820 942 764 557 753 804 752 621
Liczba akcji (tys. szt.) 46 580,831 46 580,831 46 580,831 46 580,831
Zysk na akcję (zł) -0,619 -1,208 -0,198 -0,025
Wartość księgowa na akcję (zł) 17,624 16,414 16,183 16,157
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej