12,0000 zł
-2,04% -0,2500 zł
Agora SA (AGO)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - AGORA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 378 181 289 589 129 533 192 981
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 25 118 -19 543 -53 323 -4 355
Zysk (strata) brutto (tys.) 26 697 -52 518 -46 776 -10 533
Zysk (strata) netto (tys.)* 17 707 -42 728 -38 588 -7 063
Amortyzacja (tys.) 42 220 42 710 41 448 37 784
EBITDA (tys.) 67 338 23 167 -11 875 33 429
Aktywa (tys.) 1 992 445 1 954 417 1 918 432 1 963 116
Kapitał własny (tys.)* 931 243 888 878 856 460 849 143
Liczba akcji (tys. szt.) 46 580,831 46 580,831 46 580,831 46 580,831
Zysk na akcję (zł) 0,380 -0,917 -0,828 -0,152
Wartość księgowa na akcję (zł) 19,992 19,082 18,387 18,229
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej