8,4000 zł
-5,08% -0,4500 zł
ALDA SA (ALD)

Wyniki finansowe - ALDA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 438 5 438 6 338 4 564
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 147 40 -51 -421
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 87 42 -51 -450
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 87 42 -1 -450
Amortyzacja (tys. zł) 71 73 79 83
EBITDA (tys. zł) 218 113 28 -338
Aktywa (tys. zł) 8 687 9 227 8 625 8 317
Kapitał własny (tys. zł)* 3 882 3 924 3 924 3 473
Liczba akcji (tys. szt.) 2 293,600 2 293,600 2 293,600 2 293,600
Zysk na akcję (zł) 0,038 0,018 0,000 -0,196
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,693 1,711 1,711 1,514
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej