7,1000 zł
-19,77% -1,7500 zł
ALDA SA (ALD)

Wyniki finansowe - ALDA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 438 6 338 4 564 1 609
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 40 -51 -421 593
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 42 -51 -450 580
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 42 -1 -450 580
Amortyzacja (tys. zł) 73 79 83 25
EBITDA (tys. zł) 113 28 -338 618
Aktywa (tys. zł) 9 227 8 625 8 317 4 093
Kapitał własny (tys. zł)* 3 924 3 924 3 473 4 053
Liczba akcji (tys. szt.) 2 293,600 2 293,600 2 293,600 2 293,600
Zysk na akcję (zł) 0,018 0,000 -0,196 0,253
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,711 1,711 1,514 1,767
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej