7,1000 zł
-19,77% -1,7500 zł
ALDA SA (ALD)

Wyniki finansowe - ALDA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 103 4 570 4 641 3 438
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 48 51 50 147
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 15 25 87
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 9 15 25 87
Amortyzacja (tys. zł) 78 78 78 71
EBITDA (tys. zł) 126 129 128 218
Aktywa (tys. zł) 9 156 8 395 8 758 8 687
Kapitał własny (tys. zł)* 3 767 3 771 3 796 3 882
Liczba akcji (tys. szt.) 2 293,600 2 293,600 2 293,600 2 293,600
Zysk na akcję (zł) 0,004 0,007 0,011 0,038
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,642 1,644 1,655 1,693
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej