7,1000 zł
-19,77% -1,7500 zł
ALDA SA (ALD)

Wyniki finansowe - ALDA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 107 6 223 6 432 6 302
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 199 214 86 -146
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 167 107 51 -173
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 167 77 48 -173
Amortyzacja (tys. zł) 65 68 75 74
EBITDA (tys. zł) 264 282 161 -72
Aktywa (tys. zł) 8 671 8 665 9 570 9 424
Kapitał własny (tys. zł)* 2 007 4 186 4 235 4 061
Liczba akcji (tys. szt.) 1 593,600 1 593,600 2 293,600 2 293,600
Zysk na akcję (zł) 0,105 0,048 0,021 -0,075
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,259 2,627 1,846 1,771
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej