36,0500 zł
0,70% 0,2500 zł
Alior Bank SA (ALR)

Wyniki finansowe - ALIOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 859 689 780 909 734 206 744 666
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 294 250 329 428 322 724 316 398
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 889 033 881 805 935 288 866 899
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -644 614 138 396 180 133 170 844
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -585 498 81 786 120 348 108 094
Amortyzacja (tys. zł) 58 955 109 172 58 664 55 717
Aktywa (tys. zł) 77 671 909 77 717 339 78 642 032 79 880 618
Kapitał własny (tys. zł)* 6 367 351 6 465 676 6 559 602 6 546 108
Liczba akcji (tys. szt.) 130 553,991 130 553,991 130 553,991 130 553,991
Wartość księgowa na akcję (zł) 48,772 49,525 50,244 50,141
Zysk na akcję (zł) -4,485 0,626 0,922 0,828
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej