36,9200 zł
2,27% 0,8200 zł
Alior Bank SA (ALR)

Wyniki finansowe - ALIOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2009 IV Q 2010 IV Q 2011 I Q 2012
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 0 0 275 176 270 206
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 0 0 165 459 149 039
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 0 0 313 329 297 144
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 83 391 67 087
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 71 336 53 729
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 14 024 15 071
Aktywa (tys. zł) 6 260 306 9 311 914 15 483 622 15 007 801
Kapitał własny (tys. zł)* 1 077 006 975 545 1 112 481 1 182 913
Liczba akcji (tys. szt.) 51 250,000 51 250,000 51 250,000 51 250,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 21,015 19,035 21,707 23,081
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 1,392 1,048
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej