36,0500 zł
0,70% 0,2500 zł
Alior Bank SA (ALR)

Wyniki finansowe - ALIOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 1 046 347 1 029 339 965 739 960 437
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 284 261 302 209 305 421 269 347
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 1 001 201 995 575 981 672 942 769
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 52 755 199 271 53 843 119 635
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -9 412 142 599 12 501 72 131
Amortyzacja (tys. zł) 61 584 61 263 65 607 60 867
Aktywa (tys. zł) 77 058 388 76 983 674 76 714 137 76 512 233
Kapitał własny (tys. zł)* 6 654 001 6 779 329 6 737 368 6 822 312
Liczba akcji (tys. szt.) 130 553,991 130 553,991 130 553,991 130 553,991
Wartość księgowa na akcję (zł) 50,967 51,927 51,606 52,257
Zysk na akcję (zł) -0,072 1,092 0,096 0,552
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej