36,0000 zł
0,56% 0,2000 zł
Alior Bank SA (ALR)

Wyniki finansowe - ALIOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 991 774 996 443 1 020 180 1 020 086
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 265 023 283 467 286 609 266 948
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 998 254 997 677 1 038 319 1 013 652
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 276 842 244 958 252 503 184 910
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 199 833 176 817 182 263 103 489
Amortyzacja (tys. zł) 42 427 45 183 43 682 59 139
Aktywa (tys. zł) 70 538 243 71 371 355 73 419 887 74 638 883
Kapitał własny (tys. zł)* 6 336 463 6 494 177 6 485 923 6 540 760
Liczba akcji (tys. szt.) 130 458,716 130 518,716 130 553,991 130 553,991
Wartość księgowa na akcję (zł) 48,571 49,757 49,680 50,100
Zysk na akcję (zł) 1,532 1,355 1,396 0,793
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej