36,0000 zł
0,56% 0,2000 zł
Alior Bank SA (ALR)

Wyniki finansowe - ALIOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 892 704 903 610 937 491 947 975
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 203 275 201 424 211 816 264 369
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 925 652 915 161 950 794 936 061
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 128 201 256 849 207 336 213 988
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 99 761 178 175 131 133 157 333
Amortyzacja (tys. zł) 43 057 59 581 30 529 43 235
Aktywa (tys. zł) 61 837 078 65 039 212 69 515 982 70 534 203
Kapitał własny (tys. zł)* 6 388 139 6 606 503 6 689 661 6 159 318
Liczba akcji (tys. szt.) 129 257,763 129 257,763 12 926,362 129 278,841
Wartość księgowa na akcję (zł) 49,422 51,111 517,521 47,644
Zysk na akcję (zł) 0,772 1,378 10,145 1,217
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej