28,1000 zł
-3,27% -0,9500 zł
AMBRA SA (AMB)

Wyniki finansowe - AMBRA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 130 196 179 544 188 420 336 670
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 055 10 664 19 151 59 224
Zysk (strata) brutto (tys.) 444 9 579 17 005 57 632
Zysk (strata) netto (tys.)* -512 6 608 11 041 37 782
Amortyzacja (tys.) 6 030 6 316 6 879 6 588
EBITDA (tys.) 7 085 16 980 26 030 65 812
Aktywa (tys.) 649 323 699 918 758 051 872 795
Kapitał własny (tys.)* 350 266 357 146 371 670 381 787
Liczba akcji (tys. szt.) 25 206,644 25 206,644 25 206,644 25 206,644
Zysk na akcję (zł) -0,020 0,262 0,438 1,499
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,896 14,169 14,745 15,146
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej