28,1000 zł
-3,27% -0,9500 zł
AMBRA SA (AMB)

Wyniki finansowe - AMBRA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 132 527 153 084 160 422 305 486
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 6 627 13 034 19 809 54 499
Zysk (strata) brutto (tys.) 5 982 13 033 18 635 54 097
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 208 8 376 10 998 34 730
Amortyzacja (tys.) 5 703 3 210 5 900 6 016
EBITDA (tys.) 12 330 16 244 25 709 60 515
Aktywa (tys.) 583 822 578 721 618 985 780 447
Kapitał własny (tys.)* 319 353 326 152 338 734 349 444
Liczba akcji (tys. szt.) 25 206,644 25 206,644 25 206,644 25 206,644
Zysk na akcję (zł) 0,088 0,332 0,436 1,378
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,669 12,939 13,438 13,863
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej