28,1000 zł
-3,27% -0,9500 zł
AMBRA SA (AMB)

Wyniki finansowe - AMBRA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 106 869 118 456 140 697 246 861
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 236 3 700 11 066 47 159
Zysk (strata) brutto (tys.) -3 277 4 156 10 641 46 166
Zysk (strata) netto (tys.)* -2 515 2 834 5 420 29 620
Amortyzacja (tys.) 5 590 4 875 5 424 5 971
EBITDA (tys.) 4 354 8 575 16 490 53 130
Aktywa (tys.) 555 509 572 820 578 005 685 389
Kapitał własny (tys.)* 295 422 297 262 303 087 316 931
Liczba akcji (tys. szt.) 25 206,644 25 206,644 25 206,644 25 206,644
Zysk na akcję (zł) -0,100 0,112 0,215 1,175
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,720 11,793 12,024 12,573
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej