pb.pl
11,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Aplisens SA (APN)

Wyniki finansowe - APLISENS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2005 IV Q 2006 IV Q 2007 II Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 33 754 40 589 45 006 49 605
Kapitał własny (tys. zł)* 30 845 37 316 41 013 44 645
Liczba akcji (tys. szt.) 10 000,000 10 000,000 10 000,000 10 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,085 3,732 4,101 4,465
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej