pb.pl
11,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Aplisens SA (APN)

Wyniki finansowe - APLISENS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 28 044 28 916 26 542 29 181
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 536 3 078 4 805 4 532
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 353 3 137 4 845 4 562
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 284 2 691 3 938 3 521
Amortyzacja (tys. zł) 1 792 1 912 1 887 1 948
EBITDA (tys. zł) 7 328 4 990 6 692 6 480
Aktywa (tys. zł) 171 705 174 457 180 657 183 435
Kapitał własny (tys. zł)* 155 064 158 511 164 598 163 729
Liczba akcji (tys. szt.) 12 592,700 12 592,700 12 592,700 12 592,700
Zysk na akcję (zł) 0,340 0,214 0,313 0,280
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,314 12,588 13,071 13,002
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej