pb.pl
11,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Aplisens SA (APN)

Wyniki finansowe - APLISENS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 26 120 27 490 23 133 25 620
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 850 4 430 3 935 4 862
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 898 4 295 4 077 5 025
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 192 9 074 3 242 4 110
Amortyzacja (tys. zł) 1 714 1 665 1 695 1 726
EBITDA (tys. zł) 6 564 6 095 5 630 6 588
Aktywa (tys. zł) 160 593 160 711 167 099 173 299
Kapitał własny (tys. zł)* 147 432 148 860 153 580 153 795
Liczba akcji (tys. szt.) 13 129,870 13 129,870 13 129,870 13 129,870
Zysk na akcję (zł) 0,319 0,691 0,247 0,313
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,229 11,338 11,697 11,713
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej