pb.pl
11,0000 zł
0,92% 0,1000 zł
Aplisens SA (APN)

Wyniki finansowe - APLISENS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 26 559 24 138 20 517 25 718
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 715 2 427 3 148 4 657
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 523 2 893 2 999 4 584
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 663 2 505 2 535 3 847
Amortyzacja (tys. zł) 1 590 1 670 1 644 1 753
EBITDA (tys. zł) 6 305 4 097 4 792 6 410
Aktywa (tys. zł) 158 167 156 401 156 823 160 484
Kapitał własny (tys. zł)* 141 877 143 526 143 681 142 617
Liczba akcji (tys. szt.) 13 202,954 13 202,954 13 202,954 13 129,870
Zysk na akcję (zł) 0,277 0,190 0,192 0,293
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,746 10,871 10,882 10,862
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej